Revir Interiør as ble opprettet i 2007 av Ingrid Habberstad og Randi Balstad Schjetne. Etter tre flotte år er det fra og med 2010 Ingrid Habberstad som har den glede av å drive Revir Interiør as videre.

Arkitekten i Revir Interiør er medlem av Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og har tittelen sivilarkitekt MNAL. Dette er en beskyttet yrkestittel som garanterer hovedfag eller mastergrad på høyskolenivå.